Som et tiltak for å hindre smitte av korona-viruset har vi valgt å utsette foredragsrekken Internasjonal politikk inntil videre. Vi kommer tilbake med oppdatering når situasjonen endrer seg.


Du kan melde deg på foredragene allerede nå, og vi vil holde deg oppdatert på dato for oppstart så snart vi kan. Betaling skjer ikke før ny dato er bekreftet.

front

Internasjonal politikk - angår ditt arbeidsliv

Et arbeidsliv i konstant endring gjør kompetanseutvikling og økt bevissthet i jobben stadig viktigere. Disse foredragene er for deg som ønsker mer kunnskap om internasjonal politikk

Foredragene tar sikte på å gi deg mer kunnskap om dagsaktuelle politiske tema globalt og regionalt. I tillegg får du oversikt over hvordan dette påvirker oss lokalt. Foredragene varer en halv dag og passer for deg som ikke har anledning til å være borte fra jobb flere dager om gangen, men som har behov for å forsterke din kunnskap innenfor fagområdet uten å måtte binde deg til et helt kursløp.
Påmeldingsskjema nedenfor.

Brexit

Brexit og konsekvensene:

Veien videre for Storbritannia etter Brexit

Storbritannias vei ut av EU har blitt lang,og underveis har konflikten gravd en dyp kløft i den britiske befolkningen. Hva slags utenforskap lander Storbritannia opp med, og hvilke samfunnsmessige konsekvenser får det? Og hvilke ringvirkninger vil vi merke er i Norge?


Foredragsholder: Øivind Bratberg

Trump

 

Trump og demokratiet i USA

Donald Trumps presidentperiode har vært innholdsrik av mange grunner. Vi vil bl. a diskutere i hvilken grad Trump har utfordret maktfordelingsprinsipper og hvordan hans presidentperiode har påvirket det amerikanske demokratiet.


Foredragsholder: Alf Tomas Tønnessen

Tyskland

 

Tyskland og Europa

Tyskland er blant pådriverne for at EU skal bli «europeernes beskytter» i en stadig farligere verden, hvor de tre største maktene – Kina, USA, Russland – beveger seg i en autoritær retning. Dette foredraget vi gi et innblikk i de viktigste utviklingstrekkene akkurat nå og betydningen av disse for oss i Norge.

Foredragsholder: Sten Inge JørgensenNorge

 

Norge: En liten åpen økonomi i en urolig verden – Europeisk integrasjon

Norge er en liten åpen økonomi, som er sterkt avhengig av europeisk og global økonomisk utvikling og samarbeid. I dette foredraget ser vi på hvordan det europeiske og globale økonomiske systemet fungerer og er under endring. Vi drøfter bl. a velferdsstaten, Norges politiske handlingsrom og utenriksøkonomiske relasjoner, herunder EØS-avtalen.

Foredragsholder: Ole Gunnar Austvik

Kina

 

KINA – stormakten som imponerer og skremmer

Kinas formidable økonomiske fremgang de siste tiårene vekker både beundring og frykt i resten av verden. Kinesiske selskaper bygger veier, jernbane og broer nær sagt overalt, fra fattige land i Afrika til Norge. Kina går sin egen vei, og president XI Jinping står for en stadig mer autoritær ledelse. Dette foredraget tar opp utfordringene Kinas gjenerobring representerer.

Foredragsholder: Henning Kristoffersen

Europa

Europa i endring:

Populisme, ekstremisme og islamisme

30 år etter Berlinmurens fall er demokratiet igjen under press. Når populismen kombineres med autoritære holdninger og nasjonalisme kan den true det liberale demokratiet, skape polarisering og undergrave minoriteters rettigheter. Vi diskuterer bl. a hvordan demokratiet kan beskyttes mot illberale krefter innenfor systemet og ekstremistgrupper utenfor systemet.

Foredragsholder: Sylo Taraku
 

 

Russland

 

Russland og Ukraina

Den russiske annekteringen av Krim skapte en krigstilstand mellom Russland og Ukraina, men hendelsene skapte et vannskille i forholdet mellom Russland og Vesten. I foredraget utdypes bakgrunnen for hvorfor vi nå befinner oss i det mange kaller en ny kald krig. Vi vil bl. a se på hvilke konsekvenser dette har for vestlig sikkerhet generelt og norsk sikkerhet spesielt.


Foredragsholder: Tor BukkvollPÅMELDING

PRISER:
Enkeltforedrag kr 1300,- per foredrag
Enkeltforedrag med rabatt for medlemmer/ansatte i fagbevegelsen, kr 990,- per foredrag
Pakkepris hele fordragsrekken (7 stk.), kr 7800,-
Pakkepris hele foredragsrekken (7 stk.) med rabatt for medlemmer/ansatte i fagbevegelsen, kr 5900,-

TOTALPRIS:

NAVN:

FAGFORBUND:

MEDLEMSNUMMER:

FAKTURAADRESSE:

EPOST:

POSTNUMMER/STED:

TELEFON:


Foredragene holdes i kurslokalet Hesten, Kristian Augusts gate 6, Oslo


footer

Studieforbundet AOF Torggata 12, 0181 Oslo Tel.: 23 06 12 50 www.aof.no